Blogs

Archipel Thuis

“De consultants van HKP namen de lead in het project om beeldzorg te introduceren. De ervaring van Alexander en Ben bij eerdere vergelijkbare trajecten was voor ons een grote pré om dit project gezamenlijk op te pakken. HKP heeft met name in het begin van het traject veel vertrouwen gewekt, door eerdere ervaringen middels cases en presentaties te delen. Als we zelf vanaf nul zouden moeten beginnen, was het heel lastig geworden” vertelt Sabine Veldhuijzen, projectleider Kwaliteit bij thuiszorgorganisatie ArchipelThuis in Eindhoven.

Webinar: ‘Beter Wonen door Beter Testen’

Organisaties worden tegenwoordig steeds afhankelijker van IT. Daar waar IT vroeger diende als ondersteuning van de bedrijfsprocessen, is IT tegenwoordig een belangrijk middel om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. IT wordt hierdoor steeds meer de ruggengraat van de organisatie. Voor woningcorporaties is dat niet anders. Dit zorgt echter voor uitdagingen op het gebied van releasing, implementatie en testing. In het Webinar Beter Wonen door Beter Testen gaan Jasper Tijsma van HKP en Frank Paymans van Testersuite in op dit vraagstuk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van best practices en jarenlange ervaring met verschillende woningcorporaties.

Aan de slag met inkoop voor woningcorporaties

Pas je inkoop nog niet toe in je woningcorporatie? Dan helpen wij je om die stap te maken. Onze experts op dit vakgebied, Marten Venemans en Alexander Stuivenwold, verzorgden recentelijk een webinar over dit onderwerp. We zetten kort de belangrijkste zaken uit het webinar op een rij als samenvatting en je kunt de webinar hier ook in z’n geheel terugkijken.

Het Woondebat in verkiezingstijd: verwachtingen voor corporaties

Recentelijk vond het ‘Kies voor Wonen-debat’ van Aedes en Woonbond online plaats. Het woondebat is georganiseerd in het kader van de verkiezingen. Het werd een mooi en levendig debat. We zetten in deze blog de belangrijkste conclusies uit dit debat voor je op een rij.

HKP gaat partnership aan met TesterSuite

Woningcorporaties verlenen steeds meer online diensten. Hierdoor groeit het applicatie-landschap en daarmee de behoefte aan professioneel testen van software binnen de woningcorporatie-sector. De vraag van woningcorporaties naar expertise op het gebied van testproces-verbetering neemt flink toe. Reden voor Hoffman Krul & Partners (HKP) en Testersuite om de handen in één te slaan in een nieuw partnership.

Roel-Jan Kuipers (Wierden en Borgen) en de samenwerking met HKP

De keuze voor een nieuw ERP-systeem is één van de grootste ICT-beslissingen die een corporatie maakt. Hoe zorg je ervoor dat het nieuwe systeem zo goed mogelijk bij je ambities past? En hoe houd je jezelf én de leverancier scherp om ook na de implementatie de doelstellingen te blijven behalen? Roel-Jan Kuipers, Adviseur ICT bij onze klant Wierden en Borgen vertelt erover: “We willen maximaal gebruikmaken van de expertise van de leverancier door te vertellen wát we willen bereiken, maar niet het hoe.”

Digitalisering in de zorg: intensivering is noodzakelijk

Momenteel worden in de zorg slagen gemaakt om processen te digitaliseren. De COVID-19 situatie in Nederland is mede oorzaak van het versnellende tempo waarin dit plaatsvindt. Wij zien dat je met de inzet van slimme oplossingen in de zorg onder andere sociale contacten van cliënten en patiënten kunt bevorderen, ze langer zelfstandig laten wonen en de kwaliteit van de zorg, tegen lagere kosten, kunt verbeteren.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het van groot belang om de ingeslagen weg rondom digitalisering in de zorg te continueren. Ook in de volgende kabinetsperiode. In een reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het kabinet, doen zij enkele conclusies en aanbevelingen, waarvan wij een paar willen uitlichten.

Beeldzorg: meer dan beeldbellen alleen

Beeldbellen maakt in deze coronacrisis een geweldige opmars door in de zorg. Daarbij worden op dit moment verschillende applicaties in deze sector ingezet. In dit artikel leggen we uit dat de mogelijkheden van beeldbelapplicaties sterk verschillen en dat ondanks deze crisis bij de keuze gezocht moet worden naar een toekomstvaste oplossing.

Presentaties corporatieplein online 2020

Hoffman Krul & Partners op het corporatieplein online.

Corporatieplein online 2020

Hoffman Krul & Partners op het corporatieplein online.

"