Nieuws

Plavei

“We werken nu volledig tijd- en plaatsonafhankelijk en de servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers van Plavei. Dit vergroot onze digitale zelfredzaamheid en vergroot tevens de continuïteit. De medewerkers zijn hierdoor veel blijer en als organisatie werken we veel efficiënter en effectiever. Het is een grote stap vooruit! In het proces sloot consultant Jasper Tijsma goed aan bij de ‘mens van Plavei'” vertelt Rudie Eskes, projectcoördinator I&A bij woningcorporatie Plavei in Didam.

Alerta

“In Twente zoeken we de samenwerking op regionaal niveau op met als doel: de zorg voor mensen met de longziekte COPD beter te organiseren. Samen met HKP hebben we een businesscase geschreven en een offerte uitgebracht aan de Twentse ZGT-ziekenhuizen. Dat heeft geresulteerd in een project van zes maanden. Alexander formeerde een projectteam. Hij zit heel strak in het proces. Alle stappen en activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt en verantwoordelijkheden vastgelegd, dat heeft geleid tot een goede structuur.” vertelt Jos Korfage, directeur bij Alerta, een ondersteuningsorganisatie voor bedrijven in de zorgsector.

4 Randvoorwaarden voor e-health

E-health is in opmars. Over het algemeen zijn zowel zorgverleners als zorgvragers positief over het gebruik van e-health. E-health wordt niet meer alleen gezien als een middel om zorgprocessen te automatiseren. Het besef is ingedaald dat e-health zorgprocessen ook slimmer en beter maken.

Presentaties CorporatiePlein 2020

24 september waren wij actief op het online corporatieplein.

"