Robert Krol

Is zijn gehele loopbaan al werkzaam op het snijvlak van business en ICT. Proces- en verandermanagement vormt steeds de rode draad. Voor Hoffman Krul & Partners heeft Robert corporaties en zorginstellingen begeleid bij het implementeren van onder meer IT-oplossingen en wetgeving.

Robert, de professional

“Ik kies er welbewust voor een generalist te zijn. Ik ben geen specialist, maar wil breed over zaken nadenken.”

“Het gaat uiteindelijk niet om het organisatiemodel, proces of softwarepakket. Ik geloof veel meer in de cruciale rol van de mens in de organisatie. Die moet veranderen, want het succes van de organisatie wordt door de medewerkers bepaald. Daarom is mijn motto: voordoen, samen doen, zelf doen.”

De visie van Robert

“Om zorg betaalbaar te houden is de inzet van innovatieve technologie een vereiste. Er zijn tal van oplossingen die in pilots succesvol blijken, maar de uitdaging blijft een bedrijfsbrede implementatie binnen de organisatie om daar echt de vruchten van te kunnen plukken.”

“Het zou mooi zijn als zorgpersoneel zich niet zozeer bedreigd voelt door innovaties, maar ze het leren zien als een vervanging van minder aantrekkelijke werkzaamheden. Door bijvoorbeeld standaardmetingen te automatiseren krijgen ze de kans zichzelf te professionaliseren en de verpleegkundige te worden die ze willen zijn.”

“Meer mensen blijven langer thuis wonen. Daar moeten woningcorporaties, met name de wijkbeheerders, zich nu op voorbereiden. Zorg gaat een grotere rol spelen in hun werkzaamheden en daarom zullen woningcorporaties vaker met zorgorganisaties in overleg moeten.”

Robert, de mens

“Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik met veel plezier in de Hanzestad Kampen. De stad waar ik ben geboren en getogen. Na een periode in Friesland te hebben gewoond ben ik samen met mijn gezin op mijn oude nest teruggekeerd. De omgeving van Kampen is prachtig.”

“Ik loop dan ook drie keer in de week hard langs de slingerende IJssel met haar prachtige uiterwaarden. De omgeving kent een lange historie, die mij altijd heeft gefascineerd. Ook ga ik graag zelf op zoek naar deze geschiedenis met mijn metaaldetector. Altijd weer een spannend moment als je over een akker loopt en de detector begint te piepen.”

"