HKP helpt woningcorporaties op weg naar .. change management

“Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden”.

De corporatiesector staat voor grote opgaven. Op het gebied van het vastgoed; woningnood, duurzaamheid, de energietransitie en woningen die niet passen bij de vraag van ouderen. De dienstverlening aan huurders stelt hogere eisen aan de medewerkers en de samenwerking. Dat geldt ook voor het weer zorgen voor leefbare wijken en het opvangen van mensen met een beperking in de wijken. Het zijn allemaal ontwikkelingen die een andere manier van werken en benaderen vragen. Het vraagt van corporaties en haar medewerkers om zich aan te passen, mee te veranderen met deze ontwikkelingen en dan niet eenmaal maar continu.

Mede onder invloed van deze veranderingen zie je de afhankelijkheid van ICT toenemen. Dat vraagt om goede interne ICT-processen en een afdeling bedrijfsvoering die hier passende antwoorden op helpt vinden.

Veranderende omgeving

De omgeving verandert, en de organisatie is daar nog niet klaar voor. We werken nog te veel vanuit oude patronen en overtuigingen. Zo gaan we onze doelen niet halen. We moeten anders werken, veranderen. HKP helpt je op weg naar een succesvolle verandering zodat je je doelen haalt, je klanten tevreden zijn en je aan je maatschappelijke plicht kunt voldoen.

We helpen op dit moment verschillende corporaties met deze veranderingen. Bijvoorbeeld afdelingen Vastgoed die ‘meer’, ‘anders’ en ‘duurzaam’ gaan bouwen. Dat doen we ook voor afdelingen Wonen die haar dienstverlening wil verbeteren. Ook het implementeren van nieuwe ICT is een organisatiebreed verandervraagstuk waar we al veel corporaties mee hebben geholpen.

Denk na over je eindbestemming

“Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden”. Vanuit dat uitgangspunt benadert HKP gewenste veranderingen. Het moet met en door de medewerkers tot stand komen. Het begint met het ‘waarom?’. De urgentie (het moet anders omdat …) moet voor iedereen duidelijk zijn. Zonder een duidelijk ‘waarom’ geen succesvolle verandering. Samen met de mensen gaan we op zoek naar het waarom. Wat is er aan de hand? Wat speelt er? Wat gebeurt er als je niets doet? Als het ‘waarom’ duidelijk is dan vertalen we dat met het management en de medewerkers samen in een ontwikkelrichting en bijbehorende doelen. Vanuit die richting en doelen maken we met de medewerkers een ontwikkelplan. HKP is daarbij de begeleider, de medewerkers realiseren hun eigen verandering.

Het zijn intensieve trajecten die veel van de mensen en het management vragen. Het vraagt ook veel van de interne samenwerking. Én niet te vergeten, het vraagt om een andere relatie met je leveranciers en stakeholders. Het kost tijd en energie, maar het is leuk, spannend en levert veel op.

Wij helpen je op weg

Hoffman Krul & Partners heeft dergelijke verandertrajecten al diverse malen uitgevoerd. We gaan met onze opdrachtgever stap voor stap door dit proces. We maken geen blauwdrukken. Iedere organisatie is uniek. We nemen het proces niet over, we helpen en leren de organisatie gaandeweg veranderen. Kunnen we jou ook helpen?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Ron Jeukens

Is sociaal geograaf, met volkshuisvesting als specialisatie. Ron leerde de vastgoedwereld kennen als regionaal directeur bij de Rijksgebouwendienst. Daarna volgde een managementfunctie bij een woningcorporatie. Als consultant bij Hoffman Krul & Partners wil Ron woningcorporaties deelgenoot maken van zijn kennis en ervaring.

Ron Jeukens
"