Klant verhalen

Actium

Woningcorporatie Actium is actief in Drenthe en Zuidoost-Friesland. De corporatie focust zich op betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Rob Hoogeveen, Manager Vastgoed bij Actium, verteld over de samenwerking met HKP'er Henk Timmerman, op het gebied van realisatie van woningen aan de Groene Dijk in Assen.

Groninger Huis

Groninger Huis is een woningcorporatie in het aardbevingsgebied van Noord-Groningen. Dit zorgt voor een speciale situatie wat betreft de implementatie van een nieuw ERP-systeem. In samenwerking met Hoffman Krul & Partners is een traject afgerond, waarbij het tientallen jaren oude systeem vervangen is door een modern systeem, klaar voor de toekomst.

Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk maakt al ruim 10 jaar gebruik maakte van de diensten van hun ICT business partner. Aangezien de nadruk qua ICT steeds meer op regievoering kwam te liggen was de constructie niet meer houdbaar. Tijd om opnieuw na te denken over deze constructie, volgens Roelof Schuiling, functioneel en applicatiebeheerder bij WSN. Samen met consultant Jasper Tijsma is er een selectietraject gestart voor een nieuw partner.

De Huismeesters

“Wij wilden graag ons onderhoudsproces optimaliseren”, zegt Sybrand Zijlstra, manager Vastgoed bij De Huismeesters. Daarom werd HKP ingeschakeld vanuit de afdeling Dagelijks Onderhoud. Al vroeg in het onderzoek bleek dat er organisatiebreed verbeterslagen gemaakt konden worden. "Onze in- en externe werkprocessen waren niet optimaal op elkaar afgestemd", vertelt Sybrand. "Qua capaciteit, maar ook qua efficiënt en effectief samenwerken".

Woonpunt

Eind 2020 werd Hoffman Krul & Partners benaderd door Woonpunt. “Ons primaire IT-systeem was aan vervanging toe. De huidige leverancier zelf adviseerde ons om met HKP te gaan praten. Alexander en Ron kennen de woningcorporatiewereld op hun duimpje en gingen aan de slag. Ondanks alle uitdagingen en de turbulente tijd waar Woonpunt in verkeerde.

Talma Urk

Tijdens de piek van de coronapandemie was het bij Talma Urk even roeien met de riemen die je hebt. Om tijdens zo’n periode ook nog eens een implementatie van een compleet nieuw systeem uit te voeren, is dat niet wat te veel hooi op de vork nemen? Het nieuwe beeldzorgsysteem zorgt echter ook voor verlichting. “Zowel voor medewerkers als voor cliënten in de wijkverpleging en dagbesteding”, zo vertellen Gerda van Oijen en Jelena Bakker van Talma Urk.

Wierden en Borgen

“Ron Jeukens van HKP heeft er een belangrijke rol in gespeeld om de organisatie overeind te houden. Het was heel prettig om met hem te schakelen. Hij is duidelijk, zegt waar het op staat en heeft geen dubbele agenda. Een heel integere man, ik zou hem zeker aanbevelen. HKP doet hun werk heel inhoudsgedreven. Resultaatgericht, maar de mensen worden ook goed meegenomen in het proces" aldus Alma Burema, bestuurssecretaris bij woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum.

Carintreggeland

“Alexander Stuivenwold van HKP heeft me goed ontzorgd tijdens dit project. Hij heeft een protocol van oplevering afgeleverd en nu gaan wij zelfstandig verder. Het zal nog lang duren voordat alle mogelijkheden van beeldzorg zijn uitgeput. Alles is ingericht om ervoor te zorgen dat blended care geen eendagsvlieg wordt, maar dat het geborgd blijft in onze structuur. Verantwoordelijkheden zijn nu intern goed belegd en we hebben een mooi monitoringsysteem, wat door HKP is ingericht." aldus Diane Noordink, Manager Zorg bij zorgorganisatie Carintreggeland in de regio Twente.

Lefier

“De onderhoudskosten zijn structureel fors omlaag gegaan door optimalisatie van het plansysteem. Hierdoor kunnen we sneller en efficiënter planningen maken. Onze mensen hoeven hier niet meer aan te komen, het gaat allemaal geautomatiseerd. De werkvoorbereiders hebben hierdoor een nieuwe rol gekregen. Ze nemen meer de regie en sturen actief op het proces, kosten en resultaat." vertelt Henk Lambeck van woningcorporatie Lefier, actief in de provincie Groningen.

Plavei

“We werken nu volledig tijd- en plaatsonafhankelijk en de servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers van Plavei. Dit vergroot onze digitale zelfredzaamheid en vergroot tevens de continuïteit. De medewerkers zijn hierdoor veel blijer en als organisatie werken we veel efficiënter en effectiever. Het is een grote stap vooruit! In het proces sloot consultant Jasper Tijsma goed aan bij de 'mens van Plavei'" vertelt Rudie Eskes, projectcoördinator I&A bij woningcorporatie Plavei in Didam.

Alerta

“In Twente zoeken we de samenwerking op regionaal niveau op met als doel: de zorg voor mensen met de longziekte COPD beter te organiseren. Samen met HKP hebben we een businesscase geschreven en een offerte uitgebracht aan de Twentse ZGT-ziekenhuizen. Dat heeft geresulteerd in een project van zes maanden. Alexander formeerde een projectteam. Hij zit heel strak in het proces. Alle stappen en activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt en verantwoordelijkheden vastgelegd, dat heeft geleid tot een goede structuur." vertelt Jos Korfage, directeur bij Alerta, een ondersteuningsorganisatie voor bedrijven in de zorgsector.
"