Haal meer uit de samenwerking met je leveranciers!

Uit ervaring weten we dat het aanbesteden en inkopen van systemen, IT beheer, planmatig onderhoud en nieuwbouw niet altijd het gewenste resultaat of een prettige samenwerking opleveren. Onduidelijkheid over wat er wordt uitgevraagd, leveranciers die niet leveren wat ze hebben aangeboden, planningen die niet gehaald worden, onvoorzien meerwerk en/of een slechte nazorg zijn daar belangrijke oorzaken van. Met prestatieinkoop kan je daar echt verandering in brengen! In deze methode staan niet de eisen en wensen centraal, maar juist de resultaten die met de inkoop bereikt moeten worden. Bovendien geeft prestatieinkoop, ook bekend onder Best Value Procurement, een betere invulling aan het toekomstige partnerschap met de leverancier.

Wie heeft de beste papieren?

Bij prestatieinkoop worden de beoogde resultaten en doelstellingen vastgelegd in een uitvraagdocument. Op basis van dit document doen de leveranciers een aanbieding met daarin een concrete beschrijving in meetbare prestaties hoe de resultaten en doelstellingen worden behaald, welke risico’s worden voorzien en welke maatregelen daarvoor getroffen worden. Na een mondelinge toelichting wordt de leverancier “met de beste papieren” uitgenodigd om zijn aanbieding verder uit te werken en om te zetten in een contract. Daarin wordt de basis gelegd voor het toekomstige partnerschap.

Tevredenheid en betrokken leveranciers

Vanuit Hoffman Krul en Partners hebben we de afgelopen jaren diverse woningcorporaties geholpen met het inkopen op deze wijze. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het inkopen van dagelijks onderhoud (met besparingen tot 3 miljoen euro per jaar en hogere klanttevredenheid)
  • Het aanschaffen en implementeren van (ERP) systemen en het uitbesteden van IT dienstverlening met tevreden eindgebruikers
  • Het aanschaffen van bedrijfswagens (of eigenlijk: garantie dat de vakmannen blijven rijden)
  • Het aanbesteden van een schoonmaakdienst

In alle gevallen heeft dit geleid tot een tevreden opdrachtgever, maar ook niet onbelangrijk: een mooi partnerschap met de betrokken leveranciers.

Meer weten over prestatieinkoop?

Op 22 september staan wij op het Corporatieplein 2022 in Houten. Kom naar onze stand voor uitleg, voorbeelden en onze ervaringen met de toepassing van prestatieinkoop. Zien we je daar?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Alexander Stuivenwold

Na een groot aantal jaren als gekwalificeerd auditor te hebben gewerkt, is Alexander als consultant en projectleider aan de slag gegaan. Om alle theorie en boekenwijsheid te vertalen in de praktijk.  Alexander is werkzaam geweest voor organisaties in diverse branches. De laatste jaren focust hij zich op opdrachten bij woningcorporaties en zorgorganisaties.

Alexander Stuivenwold
"