Project Kansrijk Uithuizen in Groninger Zorgakkoord

Maandag 14 november was er een mooie middag georganiseerd rond het Groninger Zorgakkoord waarin 18 organisaties en vele anderen nauw met elkaar samenwerken om toekomstbestendige en ‘grensoverschrijdende’ zorg te realiseren in en voor Groningen. Hiermee wordt gezamenlijk een antwoord gezocht op het verwachte personeelstekort, het aardbevingsbestendig maken van gedeelde gebouwen, het realiseren van duurzame oplossingen, slimme inzet van zorgtechnologie en creëren van lokale verbinding.

Minister Conny Helder lovend

We lopen met dit Groningse initiatief voorop in Nederland, liet minister Conny Helder tijdens deze middag weten. Ze was lovend over het initiatief en vond dat we dit ook iets meer van de daken mogen roepen (bij deze!) omdat dit niet alleen een mooi voorbeeld is van vernieuwend en organisatieoverstijgend denken, maar ook omdat het hard nodig is.

Een van de 9 projecten waar HKP een bijdrage aan levert is het project Kansrijk Uithuizen waar Cosis (mensen met een beperking), Lentis (mensen met psychische klachten) en Noorderzorg (mensen met ouderdomsklachten) gezamenlijk zorg gaan aanbieden met een theehuis als ontmoetingsplek voor de cliënten en buurtgenoten. Ron Jeukens en Marten Venemans helpen de werkgroep facilitair om te komen tot een gezamenlijk plan voor de locatie waarbij samenwerking, innovatie, duurzaamheid en lokale betrokkenheid voorop staan. Projectleider Mendy Grootenhuis en programmamanager Arno Veldboom mochten de minister bijpraten over dit project.

Van gewend naar gewenst: realisatie zal in de praktijk nog best de nodige hobbels vergen, maar met het enthousiasme, ambitie en kop d’r veur in Groningen komt dit helemaal goed.

Verbinding tussen woningmarkt en zorg

HKP wil graag de brug slaan tussen woningcorporaties, de ontwikkelingen op de woningmarkt en zorgorganisaties en de ontwikkelingen op zorggebied. Hier liggen veel kansen en uitdagingen. Er is nog een hoop te doen. We moeten nu aan de slag om gezamenlijk antwoorden te formuleren op de grote vragen (woningtekort, personeelstekort, zorgkosten) die op ons afkomen. Meer weten? Neem contact met ons op!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Marten Venemans

Is bedrijfseconoom en bestuurlijk informatiekundige, met ervaring als innovatie-adviseur, business consultant en projectmanager in de verzekeringswereld. Voor Hoffman Krul & Partners houdt Marten zich bezig met de verbetering van bedrijfsvoering van woningcorporaties en zorginstellingen in brede zin.

Marten Venemans

"