Actium

Woningcorporatie Actium is actief in Drenthe en Zuidoost-Friesland en huisvest zo’n 16.000 huishoudens. De corporatie heeft oog voor ieder mens en focust zich op betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.Actium en Hoffman Krul & Partners hebben inmiddels in een aantal trajecten samengewerkt. Rob Hoogeveen, Manager Vastgoed bij Actium, werd voor dit project gekoppeld aan HKP’er Henk Timmerman.

De uitdaging

Er is onmiskenbaar een druk vanuit de woningmarkt om meer woningen toe te voegen aan het woningaanbod. De plannen van Hugo de Jonge, onder andere vertaald in de Nationale Prestatie-afspraken dragen hier sterk aan bij. Deze hebben ook grote invloed op het werk van Actium.

Begin 2023 is er samen met de Gemeente Assen het initiatief ontstaan voor de bouw van flexwoningen in Assen, voor het vergroten van de beschikbaarheid van woningen. Eén van de locaties betreft de Groene Dijk in Assen. De bouw van 160 flexwoningen moet zorgen voor een uitbreiding van het woningaanbod in de regio. Actium en de Gemeente Assen trekken hierin samen op. Naast Assen zijn er nog een aantal gemeenten waar Actium het inititief genomen heeft om flexwoningen te realiseren.

Het proces

Vanuit Actium is een projectteam samengesteld. Gezien de omvang en de beperkte ervaring voor de bouw van Flexwoningen was er behoefte aan ondersteuning en diverse kennis en ervaring. Henk werd vanuit HKP aangehaakt en na een kennismaking werd er een overeenkomst opgesteld om binnen het projectteam hierin mee te werken.

Henk heeft veel kennis én ervaring. Kennis die wij niet hebben en ervaring die cruciaal was in dit project

Rob Hoogeveen, Actium Wonen

De samenwerking met HKP

Rob vertelt: “Henk heeft veel kennis en ervaring. Kennis die wij niet hebben. En veel ervaring is ook absoluut welkom bij dit project. Daarnaast heeft Henk veel expertise op het gebied van huisvesting. En, niet onbelangrijk, is Henk een fijn persoon om er bij te hebben, met een positieve instelling”. Henk is integraal onderdeel van het team van Actium en onderhoudt tevens de contacten met betrokkenen en de Gemeente Assen.

De toekomst

“We hebben onze plannen in de zomer gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ons deel daarin werd zeer goed ontvangen, dus alle seinen staan op groen voor realisatie medio 2024.” meldt Rob. Henk zal hier vanuit HKP bij betrokken blijven tot en met realisatie van de flexwoningen op de Groene Dijk. “Henk blijft daar een belangrijke rol in vertolken”, aldus Rob. ” We zullen bij volgende projecten absoluut weer aan HKP denken.

"