4 Randvoorwaarden voor e-health

E-health is in opmars. Over het algemeen zijn zowel zorgverleners als zorgvragers positief over het gebruik van e-health. E-health wordt niet meer alleen gezien als een middel om zorgprocessen te automatiseren. Het besef is ingedaald dat e-health zorgprocessen ook slimmer en beter maken.

E-health kan zeker helpen bij het verlagen van de werkdruk. Zorgorganisaties zien in dat e-health binnenkort echt noodzaak wordt door het oplopende tekort aan zorgprofessionals. Invoeren van e-health doe je echter niet zomaar. De succesvolle invoering van e-health valt of staat met de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden:

  1. Visie op toepassing van e-health: Wat wil je bereiken als zorgorganisatie? Wat is de optimale ‘blended care’ die je wilt aanbieden. Oftewel wat is de beste mix van face-to-face-contact en online zorg op afstand voor de zorgkwaliteit die je wilt leveren.
  2. Goed ingerichte processen en procedures, met duidelijke belegging van taken en verantwoordelijkheden. Let hierbij op een goede aansluiting op andere processen binnen en buiten de organisatie, zoals administratieve en financiële processen.
  3. Een ICT-inrichting, waarbinnen e-healthtoepassingen optimaal functioneren. De hardware, software en ICT-koppelingen moeten feilloos en veilig functioneren.
  4. Last but not least: Goede communicatie en opleidingen. Train zorgmedewerkers in het gebruik van e-health en betrek ze in procesverbeteringen. Informeer zorgvragers op tijd over gebruik van e-healthtoepassingen en nieuwe werkwijzen.

En hoe nu verder? 

Ontwikkel een concreet plan voor de implementatie van e-health, waarbij je rekening houdt met bovenstaande randvoorwaarden. Bepaal de herinrichting van de zorgprocessen en de rol van e-health hierin. Zorg voor draagvlak door alle relevante interne en externe partijen op tijd te betrekken. Een grote rol voor het leveren van input is weggelegd voor de zorgverleners in het veld: zij lopen in de praktijk tegen dingen op en zij moeten achter de nieuwe werkwijzen staan.

Met dit concrete plan maak je een goede start voor de inbedding van e-health binnen je zorginstelling en zorgprocessen. Meer weten over e-health? Download onze whitepaper ‘De top 3 uitdagingen in de zorg’.

"