Beeldzorg: meer dan beeldbellen alleen!

Wat is beeldzorg?

Beeldbellen bewijst steeds meer zijn toegevoegde waarde. Het coronavirus lijkt het inzetten van deze vorm van zorgtechnologie in een stroomversnelling te hebben gebracht. In de praktijk starten deze implementaties over het algemeen met veel passie en energie, maar de kans is groot dat dit van tijdelijke aard is. Dat is jammer, want het op afstand leveren van zorg past helemaal bij deze tijd. Bovendien ervaren cliënten en patiënten de voordelen van een zorgmoment op afstand. Mits het niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Beeldzorg, voorheen ook wel videobellen genoemd, is de meest voorkomende vorm van zorg op afstand. Een andere vorm van zorg op afstand is het monitoren van de conditie van een patiënt of cliënt in de thuissituatie met slimme apparatuur. Dit gebeurt vrijwel altijd in combinatie met inzet van een beeldverbinding; op basis van een beeldtriage kunnen de afwijkingen van de ‘normale’ situatie goed worden ingeschat.

Toepassingen voor het inzetten van beeldzorg zijn er voldoende. Mooie voorbeelden daarvan zijn controlemomenten rond medicatie-inname, het ondersteunen van de dagstart, het brengen van structuur in het dagelijkse leven en het op afstand instrueren, adviseren of behandelen van cliënten en patiënten. Al dan niet met betrokkenheid van een mantelzorger of aanverwant. Of met ondersteuning van een tolk op afstand als er sprake is van een taalbarrière.

Voor de zorgprofessional zijn de voordelen ondertussen bekend: de gesprekken zijn effectief en to-the-point (en daardoor in het algemeen korter). Ook wordt minder gereisd, wat een besparing betekent op reistijd en -kosten. En beeldbellen brengt meer rust in de agenda van de zorgprofessional.

De voordelen voor de cliënten en patiënten zijn misschien nog wel belangrijker: als beeldzorg goed wordt toegepast, ervaren zij een veilige en prettige vorm van ondersteuning. Beeldzorg biedt ook de kans iemand wat langer in de gaten te houden als de behandeling reeds is gestopt; de zorgprofessional kan bijvoorbeeld even snel op afstand poolshoogte nemen bij een ‘niet-pluisgevoel’.

Een ander voordeel voor cliënten en patiënten: bij intakegesprekken en evaluatiemomenten kan een familielid of partner makkelijk aanschuiven per beeldverbinding. Tot slot blijkt een bepaalde categorie cliënten de regie op hun leven sneller op te pakken met inzet van beeldzorg.

Waarop moet je letten bij de inzet van beeldzorg?

Bij het inzetten van beeldzorg is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over wanneer, waarvoor en hoe de beeldzorg wordt toegepast. Daarbij is het middel steeds een aanvulling op bestaande zorg, bijvoorbeeld ter vervanging van een fysiek contactmoment (blended care) of in aanvulling op andere vormen van zorgtechnologie. Een voorbeeld van dit laatste is het op afstand uitleggen hoe de Medido werkt.

Verdere vereisten om van beeldzorg een succes te maken zijn een goede steunstructuur met aanspreekpunten binnen het zorgproces en goede rapportages rond het gebruik van de beeldapplicatie. En uiteraard digitaal vaardige zorgprofessionals, cliënten en patiënten die de zorg ontvangen. In de praktijk is het gebruik van een device en/of een beeldbel-app vaak een uitdaging, maar goede trainingen en coaching helpen.

Implementatie van beeldzorg door Hoffman Krul & Partners

Hoffman Krul & Partners begeleidt veelvuldig implementaties van beeldzorg. We hebben een methode ontwikkeld om beeldzorg op een snelle manier te introduceren, maar tegelijk ook goed te verankeren in het zorgproces. Deze integratie met het zorgproces is cruciaal, aangezien er meteen vanaf de start draagvlak voor het gebruik van beeldzorg moet zijn.

Met dit doel zorgen we voor op beeldzorg gerichte intakes, protocollen en (werk)instructies. Ook hanteren we een aantal leidende principes (zoals: “Iedere cliënt komt in aanmerking voor het gebruik van beeldzorg, tenzij er sterke redenen zijn om dit niet te doen”).

  Maatwerkoplossingen

  Onze aanpak is maatwerk, aangezien niet alle zorgorganisaties op dezelfde manier werken. Wel is onze aanpak altijd gebaseerd op drie pijlers:

  • Introductie
  • Draagvlak
  • Opschaling

  Introductie

  We starten de implementatie altijd met een klein en controleerbaar team. Door dit team veel aandacht te geven, wordt kennis van beeldzorg in snel tempo opgebouwd.

  Draagvlak

  Naast de snelle kennisopbouw, vormt ook draagvlak. Zodra dit team een solide basis heeft voor het gebruik van beeldzorg, schalen we op.

  Opschaling

  Het enthousiasme en de opgedane kennis van het initiële team gebruiken we om een klein aantal andere teams ook met beeldzorg te laten werken.

  In onze aanpak besteden we veel aandacht aan evaluatie en leermomenten, onder andere aan de hand van rapportages over het gebruik van beeldzorg binnen de organisatie. Ook zorgen wij voor projectleiding om dit traject te sturen, evenals coaching en begeleiding gedurende de gehele implementatie.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Neem contact op met Alexander Stuivenwold

  Na een groot aantal jaren als gekwalificeerd auditor te hebben gewerkt, is Alexander als consultant en projectleider aan de slag gegaan. Om alle theorie en boekenwijsheid te vertalen in de praktijk.  Alexander is werkzaam geweest voor organisaties in diverse branches. De laatste jaren focust hij zich op opdrachten bij woningcorporaties en zorgorganisaties.

  Alexander Stuivenwold

  "