Digitalisering in de zorg: intensivering is noodzakelijk

Digitaliseringsslag in de zorg

Momenteel worden in de zorg slagen gemaakt om processen te digitaliseren. De COVID-19 situatie in Nederland is mede oorzaak van het versnellende tempo waarin dit plaatsvindt. Wij zien dat je met de inzet van slimme oplossingen in de zorg onder andere sociale contacten van cliënten en patiënten kunt bevorderen, ze langer zelfstandig laten wonen en de kwaliteit van de zorg, tegen lagere kosten, kunt verbeteren.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het van groot belang om de ingeslagen weg rondom digitalisering in de zorg te continueren. Ook in de volgende kabinetsperiode. In een reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het kabinet, doen zij enkele conclusies en aanbevelingen, waarvan wij een paar willen uitlichten.

Geen tussenkomst van een arts

De tussenkomst van een arts is in veel gevallen niet nodig. Er kan bijvoorbeeld een ‘medische Siri’ komen die bepaalde gezondheidsvragen automatisch afhandelt. Thuisbezorging van medicijnen kan de nieuwe standaard worden. Hier kan beeldbellen ondersteunend werken. Bij Hoffman Krul & Partners zorgen we al dat beeldbellen onderdeel is van de processen van zorginstellingen.

Aanpassen van opleidingen

De impact die de coronacrisis heeft, wordt duidelijker als je kijkt naar de zorgmedewerkers die moeten werken met digitale technologieën, en hier niet voor opgeleid zijn. Om ook toekomstbestendigheid te bieden zullen technologieën zoals beeldbellen in de opleidingen van zorgprofessionals meegenomen moeten worden.

De volledige reactie van deze partijen op de discussienota lees je op de website van VNO-NCW.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Auteur: Alexander Stuivenwold

Na een groot aantal jaren als gekwalificeerd auditor te hebben gewerkt, is Alexander als consultant en projectleider aan de slag gegaan. Om alle theorie en boekenwijsheid te vertalen in de praktijk.  Alexander is werkzaam geweest voor organisaties in diverse branches. De laatste jaren focust hij zich op opdrachten bij woningcorporaties en zorgorganisaties.

Alexander Stuivenwold
"