Alerta

Technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Zorg op afstand wordt steeds belangrijker. Dit eist grote deskundigheid en professionaliteit van medewerkers én organisaties. Alerta heeft al 24 jaar ervaring als meld- en zorgcentrale voor diverse (zorg)organisaties in Oost-Nederland en loopt voorop in deze ontwikkelingen.

Het project ‘COPD in beeld’

Voor de pilot ‘COPD in beeld’ sloeg Alerta de handen ineen met diverse partners: Carintreggeland, ZorgAccent, Menzis, ZGT, TMZ, huisartsen en leverancier Luscii. 

“In Twente zoeken we de samenwerking op regionaal niveau op,” vertelt directeur Jos Korfage van Alerta. “Het doel: de zorg voor mensen met de longziekte COPD beter te organiseren.”

Er is nog veel resultaat te behalen. “Longartsen geven aan dat tachtig procent van hun bezoekers alleen voor de geruststelling naar het spreekuur komt,” vertelt Korfage. “‘COPD in beeld’ moet dit getal naar beneden krijgen, zodat de zorg realiseerbaar blijft. De juiste zorg – op de juiste plek, op het juiste moment en met de juiste professionals, dat is het doel.” 

Het gaat om een pilot van een halfjaar waarin vijftig patiënten met COPD wekelijks via een app laten weten hoe het met ze gaat. Op die manier kan zorgpersoneel beter voorspellen wanneer er een aanval dreigt aan te komen. Tegelijkertijd leert de patiënt het verloop van de ziekte bij zichzelf steeds beter herkennen. Ook is Alerta aanspreekpunt als de conditie van de patiënt verslechtert en hij/zij zelf contact opneemt.

De aanpak van Hoffman Krul & Partners

Alexander Stuivenwold, consultant bij Hoffman Krul & Partners (HKP), begeleidde Alerta bij het project. Korfage: “Samen met HKP hebben we een businesscase geschreven en een offerte uitgebracht aan de Twentse ZGT-ziekenhuizen. Dat heeft geresulteerd in een project van zes maanden.”

Om dit te realiseren formeerde Alexander een projectteam. Korfage was een van de leden en had veel contact met de projectleider. “Alexander zit heel strak in het proces,” looft Korfage.

Om het proces te structureren is onder begeleiding van Alexander een RASCI matrix opgesteld. Daarin zijn alle stappen en activiteiten inzichtelijk gemaakt en de verantwoordelijkheden van alle stakeholders vastgelegd. “Dat heeft geleid tot een goede structuur.”

Uiteraard werd de aanpak waar nodig bijgestuurd. Het bleef immers een pilot.

De resultaten

“Een win-winsituatie.” Zo omschrijft de directeur van Alerta de resultaten van de pilot. “De verwachting is dat het project zal leiden tot minder poli- en huisartsbezoek. Door monitoring op afstand zijn de gezondheidsklachten van COPD-patiënten bovendien afgenomen. Kortom, de kwaliteit van leven voor de patiënt gaat omhoog en de kosten gaan naar beneden.”

Jos Korfage

Directeur bij Alerta
"