Talma Urk

Talma Urk is een protestants-christelijke zorgaanbieder op Urk. Zij richten zich op wijkverpleging maar ook dagbesteding en tijdelijke opnames worden aangeboden. Er zijn twee locaties op Urk waar mensen kunnen wonen met zorg: Talma Haven en Talma Het Dok. Hoffman Krul & Partners begeleidde de beeldzorgimplementatie binnen Talma Urk. 

Tijdens de piek van de coronapandemie was het bij Talma Urk even roeien met de riemen die je hebt. Om tijdens zo’n periode ook nog eens een implementatie van een compleet nieuw systeem uit te voeren, is dat niet wat te veel hooi op de vork nemen? Het nieuwe beeldzorgsysteem zorgde echter ook voor verlichting. “Zowel voor medewerkers als voor cliënten in de wijkverpleging en dagbesteding”, zo vertellen Gerda van Oijen en Jelena Bakker van Talma Urk.

Meer doen met technologie

“In de hoogtijdagen van corona werd de subsidieregeling SET aangeboden. Een kans om meer met technologie te doen binnen Talma Urk, iets wat hoog op de agenda stond. Het was echter druk vanwege corona en de bijbehorende maatregelen, maar uiteindelijk hebben we een case kunnen maken en gekozen voor de inzet van beeldzorg.” vertelt Gerda van Oijen. Zij heeft de handschoen opgepakt en kwam via Mobiléa terecht bij Hoffman Krul & Partners. Samen met verpleegkundige Jelena Bakker nam Gerda contact op met HKP om het project Beeldzorg op te starten. “Erg leuk om dit als projectcoördinator op te pakken, maar in het begin was het wel even spannend”, vertelt Jelena, die nog niet lang bij Talma Urk werkte toen ze hiermee aan de slag ging. “Gelukkig zijn we in contact gekomen met Hoffman Krul & Partners, zij hebben ruime ervaring in de implementatie van Mobiléa bij zorgorganisaties.” Dat HKP werd ingevlogen was erg prettig voor Jelena: “Ze hebben ons perfect begeleid. Alexander Stuivenwold nam ons veel werk uit handen en hij wist precies wat nodig was.” De medewerkers van Talma Urk werden al snel enthousiast en dus werd een lijst gemaakt met cliënten voor wie beeldzorg geschikt zou kunnen zijn.

Het werd al snel duidelijk dat beeldzorg voor elke cliënt iets anders betekent. Jelena vertelt: “Voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg goed blijft. We zagen dat de inzet van beeldzorg, en met name beeldbellen, goed werkt voor medicatiecontrole. We hoeven niet meer langs de cliënt voor elke inname van medicijnen.” Volgens Jelena wordt de zorg hybride en vinden cliënten dat prima: “We gaan bijvoorbeeld ‘s ochtends langs en zijn dan aanwezig bij het eerste medicatie-moment.  De andere momenten op die dag doen ze zelf en wij haken dan aan via de beeldzorgapplicatie”. Dat bespaart reistijd naar de cliënt, en die tijd kan weer voor andere cliënten of andere werkzaamheden worden gebruikt. 

Dit is ook na corona absoluut een blijvertje

Jelena Bakker, Talma Urk

Beeldzorg in de toekomst

Na de implementatie blijft HKP betrokken. Het traject is dan ook nog lang niet klaar. Dat komt door de voordelen die het systeem biedt. “We zaten eerder al te dubben of we het ook op de dagbesteding wilden doorvoeren. Nu we daar ook de financiële middelen voor hebben, gaan we dat uitrollen”, zegt Gerda. “Je merkt namelijk dat iedereen die te maken heeft met de ‘buitenwereld’ enthousiast is geworden. We zijn namelijk ook verantwoordelijk voor de extramurale zorg hier op Urk, ook in de wijk”.

Jelena ziet ook dat het huidige gebruik van de beeldzorgtechnologie nog maar het begin is: “Huidige cliënten waren gewend dat we langskwamen voor elke controle. Daar moeten we op letten; dat de kwaliteit van zorg niet als minder goed wordt ervaren. Maar voor nieuwe cliënten is dat anders. Daar introduceren we direct dat we met beeldzorg werken. Voor die cliënten is dat de nieuwe werkelijkheid, ze weten niet anders. De komende jaren zullen we zo steeds meer cliënten kunnen aanhaken.”

Gedegen en gedragen

“Naast het beeldbellen is de integratie met het elektronisch cliëntendossier NEDAP een welkome toevoeging”, merkt Jelena op. Samen met Gerda merkt ze op dat er ook nog andere mogelijkheden zijn, zoals muziek op locatie via de applicatie. Daar wordt naar gekeken, maar stap voor stap. Alles op zijn tijd, zowel gedegen uitgevoerd, als gedragen door de medewerkers. “We willen technologie belangrijker maken, ook in de toekomst. Het moet efficiënt en makkelijk worden voor de medewerkers, zodat ze meer kunnen doen en dat het minder tijd kost”, aldus Gerda. De kwaliteit van zorg moet bij Talma Urk tenslotte gewaarborgd blijven.

Jelena Bakker (midden) van Talma Urk

Jelena Bakker (midden) van Talma Urk

Wijkverpleegkundige en Projectcoördinator Beeldzorg
"