Wierden en Borgen

Wierden en Borgen is een woningcorporatie met ruim 6700 sociale huurwoningen in de gemeenten Het Hogeland, Loppersum, Groningen en Westerkwartier. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, van portiekwoningen tot levensloopbestendige woningen – Wierden en Borgen heeft een ruime keuze, voor een betaalbare prijs.

De uitdaging

In 2018 bevond Wierden en Borgen zich in zwaar weer. “We kregen steeds meer ontevreden geluiden van stakeholders zoals gemeenten en de huurdersorganisaties,” vertelt bestuurssecretaris Alma Burema. “We hadden ook een nieuwe accountant die zeer kritisch was over de financiële gang van zaken.”

Tel daarbij op een bestuurderscrisis en het vele achterstallig onderhoud. Burema: “Eigenlijk was het op alle fronten niet op orde bij ons, dus het was echt noodzakelijk dat er iets ging veranderen.”

Als klap op de vuurpijl werd een van de leden van het managementteam ziek. Burema ging op zoek naar een vervanger, die afgezien van de operationele aansturing ook een aantal veranderingen in gang moest zetten.

Als kandidaat kwam al snel Hoffman Krul & Partners-consultant Ron Jeukens in beeld. Burema kende hem al toen ze beiden andere functies hadden en had toen een positieve indruk van hem gekregen. “Ik heb toen in mijn netwerk gepolst of hij een goede keus als interim manager was, omdat er best wel een opgave lag.” De feedback was veelbelovend en Jeukens kon aan de slag.

De aanpak van Hoffman Krul & Partners

“Ron doet zijn werk heel inhoudsgedreven.” Zo vat de bestuurssecretaris Jeukens’ benadering van zijn afdeling Wonen samen. “Hij is ook resultaatgericht en neemt mensen daarin mee.”

In de anderhalf jaar dat Jeukens als interim manager werkte bij Wierden en Borgen, bracht hij de afdeling Wonen in positie binnen de organisatie. Onder zijn leiding werd ook de samenwerking met andere afdelingen verbeterd. Hoe zag dit er in de praktijk uit?

  • Jeukens bracht processen binnen Wonen op orde. Dat gebeurde op basis van een plan voor de afdeling. Een van de resultaten was dat in de besluitvorming meer evenwicht ontstond tussen de wensen van de afdelingen Wonen en Vastgoed.
  • Basisproducten die nog niet aanwezig waren, werden op Jeukens’ initiatief ontwikkeld. Voorbeelden zijn een sociaal plan en een verkoopbeleid.
  • Onze consultant stond ook aan de basis van een nieuw huurbeleid. “Ron heeft gekeken wat goed betaalbaar is voor de doelgroep en ook wat rechtvaardig is om te vragen,” licht Burema toe.
  • Ook nam Jeukens het personeelsbeleid op de schop. Zaten de juiste mensen wel op de juiste plek? Om dit te bewerkstelligen schoof hij met medewerkers, liet hij mensen gaan en nam hij nieuwe medewerkers aan. Ook werd een verhuurmakelaar aangesteld.
  • Jeukens stopte ook veel tijd in het contact met de huurdersorganisaties. “Die hadden de samenwerking op dat moment juist opgezegd,” vertelt Burema. Door Jeukens’ grote inzet is het contact weer hersteld, wat mede leidde tot het hierboven genoemde sociaal plan.
  • Tot slot was Jeukens betrokken bij de aanpassing van de woonruimteverdeling in de stad Groningen. In samenwerking met andere corporaties en de gemeente werd een maatregel bedacht die voor meer doorstroming en kortere wachttijden voor gezinnen moest zorgen.

Het resultaat

Inmiddels heeft Jeukens het stokje weer overgedragen aan Wierden en Borgen. De woningcorporatie wil met zoveel mogelijk eigen mensen de volgende stappen zetten. “Ron heeft er mede voor gezorgd dat de basis op orde is voor zijn afdeling,” zegt Alma Burema. Het is nu aan haar collega’s om op deze basis verder te bouwen.

Hoewel het gaat om een transformatie van Wierden en Borgen op de lange termijn, dragen de eerste veranderingen al vrucht. “Over het algemeen zijn de huurders tevredener, denk ik, maar het duurt wel vijf jaar voordat alles echt op orde is.”

Samenvattend oordeelt de bestuurssecretaris: “Ron heeft er een belangrijke rol in gespeeld om de organisatie overeind te houden. Het was heel prettig om met hem te schakelen. Hij is duidelijk, zegt waar het op staat en heeft geen dubbele agenda. Een heel integere man, ik zou hem zeker aanbevelen.”

Alma Burema - Wierden en Borgen

Bestuurssecretaris
"