Beeldbellen: bezint eer ge begint

Beeldbellen maakt in deze coronacrisis een geweldige opmars door in de zorg. Daarbij worden op dit moment verschillende applicaties in deze sector ingezet. In dit artikel leggen we uit dat de mogelijkheden van beeldbelapplicaties sterk verschillen en dat ondanks deze crisis bij de keuze gezocht moet worden naar een toekomstvaste oplossing.

De coronacrisis heeft beeldbellen definitief op de kaart gezet. Ondanks de vervelende achtergrond is dat een mooi gegeven. Veel van onze cliënten in de zorg doen ‘iets’ met videobellen. Daardoor hebben we de afgelopen weken veel vergelijkingsmateriaal kunnen verzamelen.

Kies niet de eerste de beste tool

Op die manier hebben we kunnen onderzoeken welke applicaties er op dit moment in de zorg worden ingezet voor het beeldbellen. De keuze blijkt enorm; we kwamen een stuk of zestig tools tegen. Dit getal onderstreept dat je als zorgorganisatie niet de eerste de beste tool moet implementeren, maar een goede vergelijking moet maken. 

De tientallen tools die wij hebben geanalyseerd, vertonen op diverse gebieden namelijk duidelijke verschillen. Hieronder gaan we dieper in op die verschillen. Zie het als een checklist die je helpt bij de keuze voor een tool. 

  1. Algemeen of zorgspecifiek: Veel applicaties kunnen in alle sectoren worden ingezet, maar missen daarmee het maatwerk dat applicaties bieden die speciaal voor de zorgsector zijn ontwikkeld. Daarbinnen is zelfs een specialisatie te onderkennen naar onder andere huisartsenzorg, langdurige zorg of voor verpleging en verzorging. In de huisartsenzorg bijvoorbeeld kan een virtuele wachtkamer uitkomst bieden. Ook kunnen werkroosters van medewerkers worden ingevoerd, zodat de patiënt altijd bij de dienstdoende persoon terechtkomt. Daarnaast kunnen afspraken met de patiënt worden ingepland waarbij eventueel een mantelzorger kan worden uitgenodigd.
  2. Gebruikersgemak: In het gemak van de uitrol en het gebruik van de beeldbelapplicatie zelf zitten grote verschillen. Bij sommige applicaties wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van de reguliere webbrowser op jouw pc of mobiel device, bij andere oplossingen moet de gebruiker een applicatie installeren. Dit kan uiteraard impact hebben op de snelheid van de implementatie, acceptatie en het beheer.
  3. Beveiliging en privacy: Niet alle apps voldoen aan de privacy- (AVG) en beveiligingsrichtlijnen zoals deze in Nederland gelden. Het op dit moment wereldwijd veel ingezette Zoom blijkt de nodige privacy- en beveiligingslekken te vertonen, waardoor de Amerikaanse overheid al een onderzoek is gestart. Omdat juist in de zorgsector veel privacygevoelige gegevens van patiënten worden gedeeld, is sterk aan te raden hier goed naar te kijken.
  4. Kosten: In deze periode van crisis bieden leveranciers beeldbelapplicaties vaak gratis aan. Maar de uiteindelijke prijzen verschillen sterk, mede afhankelijk van hoe je deze wilt gaan inzetten na deze crisis.

Waarom verder kijken dan deze crisis alleen?

Uit ervaring weten wij dat je maar eenmaal het beeldbellen op een goede manier kunt uitrollen. Het is niet zozeer de techniek, maar juist jouw medewerkers en de patiënten die de inzet van het beeldbellen tot een succes zullen maken. Zij moeten ermee vertrouwd raken, wat tijd en inspanning zal vergen.

Nu overhaaste keuzes maken kan leiden tot teleurstellingen bij de verdere inzet van beeldzorg in de toekomst. Niet in de laatste plaats doelen we op een onverwachte stijging van de kosten bij een verdere uitrol.

Veranderkracht in de zorg

Wij zeggen dan ook ‘bezint eer ge begint’. Kijk dus bij de keuze van de oplossing verder dan alleen dit moment. Creëer voor jezelf een zo concreet mogelijk beeld hoe je de komende jaren gebruik wilt maken van het beeldbellen, zodat je bewustere keuzes kunt maken in het grote aanbod aan oplossingen op dit gebied.

Hoe je nieuwe werkwijzes zoals beeldbellen met succes in je organisatie implementeert, is het onderwerp van onze nieuwe whitepaper. Benieuwd naar de drie randvoorwaarden voor succesvolle veranderingen? Download dan ‘Veranderkracht in de zorg’.

"