Terugblik webinar HKP & Testersuite

Beter Wonen door Beter Testen

Afgelopen 3 juni werd de kersverse samenwerking tussen Testersuite en Hoffman Krul & Partners beklonken door de eerste gezamenlijke webinar. In de verwachting dat er nog vele mogen volgen, werd deze eerste webinar afgetrapt door Jasper Tijsma (HKP) en Frank Paymans (Testersuite). In deze blog vatten we kort samen wat tijdens deze webinar is besproken. Kon je er helaas niet bij zijn? Onderaan deze blog vraag je de besloten link op van de webinar, die we vervolgens naar je mailen.

Branche-ontwikkelingen

Binnen de woningcorporatie-branche zijn er de afgelopen tijd enkele ontwikkelingen geweest:

 • De complete bedrijfsvoering wordt steeds afhankelijker van ICT; zowel op kantoor als op locatie. Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Ook online portals en het digitaal doorgeven van reparatieverzoeken zijn hier voorbeelden van.
 • Naast klanten worden ook leveranciers van woningcorporaties steeds meer onderdeel van het totale ICT-landschap.
 • ICT binnen woningcorporatie worden steeds meer als SaaS opgezet (Software as a Service) in plaats van lokale systemen. Deze ontwikkeling naar de cloud zorgt wel voor meer standaardisering, best practice inrichting en zogenaamde Continuous Delivery.

Testen van Releases

Jasper splitst tijdens de webinar het testproces op in het testen van releases bij bestaande software en het testen van nieuwe implementaties. Bij bestaande applicaties gaat het vaak om meerdere applicaties en koppelingen en wordt het releasemanagement op de beheeromgeving uitgevoerd. Een complexe factor is dat de applicatieleveranciers vaak een verschillend releasebeleid hebben, met name de frequentie van het doorvoeren van releases. De kennis bij releases is aanwezig binnen de corporatie en meestal is er een beheerorganisatie. Het doorvoeren van releases is belangrijk, omdat:

 1. Leveranciers dit vaak afdwingen – je mag meestal maximaal 1 release ‘achter lopen’ (N-1)
 2. Waardevolle nieuwe functionaliteiten worden meegenomen in een release
 3. Je wordt verplicht een release te implementeren vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving

Testen van releases is door bovenstaande onontbeerlijk. Je wilt fouten en verstoringen in de productie-omgeving voorkomen. Daarbij stellen accountants het testen verplicht en wordt dit jaarlijks getoetst.

Volgens Jasper is het verstandig om het testen releases op te splitsen in drie stappen:

 1. Release-strategie
  Met meerdere leveranciers die er verschillende releasemomenten op na houden, is het noodzakelijk om een Release-strategie te bepalen.
 2. Impact-analyse en testaanpak
  Aan de ‘voorkant’ inventariseer je de wijzigingen aan de hand van de release notes, maak je een risico-analyse en selecteer je testcases en testscenario’s.
 3. Testuitvoer en issuemanagement
  Als derde stap voer je de testen uit, leg je de resultaten vast en bepaal je de issues. Vervolgens los je de issues op, zorg je voor een hertest en sluit je de opgeloste issues.

Testen van nieuwe implementaties

Naast het testmanagement rondom releases, is een tweede grote pijler het testen van nieuwe software. Dit heeft een heel andere context dan de releases. Het testen en accepteren vindt namelijk niet meer plaats binnen een beheerorganisaties, maar binnen een projectorganisatie, vaak met werkgroepen. Kennis van nieuwe software is niet of nauwelijks aanwezig binnen het team, waardoor het lastiger is om een systeem goed door te kunnen testen.

Het testen bij nieuwe implementaties is belangrijk. Hier gelden de zelfde redenen als bij het testen van releases, met daarbij de volgende toevoegingen:

 • Van lerend ontdekken naar gestructureerd controleren. Hiermee doelt Jasper op het vergroten van de kennis van testers over het systeem, door gebruik te maken van structuur in het testproces.
 • Checken of er een match is tussen de processen en de systemen, oftewel: komt mijn bedrijfsvoering niet in gevaar.
 • Een goede, onderbouwde acceptatie van het geïmplementeerde systeem.

De testorganisatie en het testproces bij nieuwe implementaties bestaat ook uit drie stappen:

 1. Teststrategie
  Je bepaalt hier wat de testscope is (wat neem ik wel en niet mee), je kijkt naar kwaliteitsaspecten (waar wil ik op beoordelen), je deelt de testen in op basis van type en zorgt voor een indeling van de testronden.
 2. Impactanalyse en testaanpak
  Net als bij de releases maak je hier een risicoanalyse en selecteer en maak je testcases en testscenario’s.
 3. Testuitvoer en issuemanagement
  Als laatste worden de resultaten van de testen vastgelegd, tezamen met de issues. Deze worden opgelost, er komen hertesten en issues worden gesloten. Als laatste wordt er gerapporteerd en geaccepteerd.

Testen met Testersuite

De applicatie Testersuite is een testmanagement-oplossing in de cloud (SaaS), ter ondersteuning van het testproces binnen organisaties. Binnen Testersuite start je testtrajecten. In Testersuite start je testtrajecten. Binnen een testtraject maak je testcases en/of scenario’s aan wat feitelijk je testscripts zijn. Deze testcases en scenario’s plaats je in een testrun. Wanneer je de testrun start, ontvangen de testers die een testcase, scenario of testrun hebben toegewezen gekregen, een mail met een link naar de betreffende testrun. Vanuit de testrun kan de tester nu gaan testen en bevindingen aanmaken. De testmanager van het testtraject kan in zijn bevindingen-overzicht zien welke bevindingen er binnen komen. Zo kan de testmanager bevindingen laten oplossen, hertesten of afwijzen. Binnen het testtraject worden automatisch rapportages bijgehouden van alle activiteiten. Zodoende hou je grip op je testtraject en kan je sturen en rapporteren. Op deze wijze hou je volledige controle over je testproces.

Samenhang testen nieuwe implementaties en releases

In navolging op het verhaal van Jasper, laat Frank Paymans (Testersuite) in de webinar zien dat er een samenhang is tussen het testen van implementaties en het testen van specifieke releases. Dit gebeurt aan de hand van de Masterlist. Hierdoor hoef je niet bij elk testtraject het wiel opnieuw uit te vinden. Op basis van de release notes kunnen specifieke eerder gebruikte testcases worden opgehaald uit de Masterlist en direct in een testrun worden uitgevoerd. Dit maakt het regressietesten een stuk eenvoudiger.

Binnen Testersuite kunnen bevindingen vanuit testen direct worden doorgeschoten naar leveranciers van applicaties. Het is echter ook mogelijk om de leveranciers direct toegang te geven tot de omgeving.

Hoe werkt dit binnen Testersuite?

Frank laat in de webinar een live-demo zien van de tool, waarin de voorgaande zaken worden besproken en getoond. Hieronder zie je enkele voorbeelden van de testprocessen binnen Testersuite.

Webinar terugkijken?

Vul hieronder uw naam en e-mailadres in en u ontvangt de link voor de webinar direct in uw mailbox.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Jasper Tijsma

Is een bedrijfskundige met een informatica-achtergrond. Als Business & IT Consultant bij een IT-dienstverlener werkte Jasper voor het eerst samen met woningcorporaties. Inmiddels is hij dé ICT-kenner van Hoffman Krul & Partners en begeleidt hij onder meer ICT-aanbestedingen en -implementaties.

Jasper Tijsma

"