Archipel Thuis

Thuiszorgorganisatie Archipel Thuis is onderdeel van Archipel. Ze leveren thuiszorg in de regio’s Eindhoven, Best, Son & Breugel, Nuenen en Geldrop. Archipel Thuis biedt alle vormen van thuiszorg, met als uitgangspunt het leveren van een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven. Hoffman Krul & Partners begeleidde de beeldzorgimplementatie in de teams van Archipel Thuis.

De uitdaging

Sabine Veldhuijzen is Projectleider Kwaliteit bij Archipel Thuis. Jaren heeft ze zelf in de zorg gewerkt. Sinds 2020 ziet ze haar collega’s in het veld met verschillende uitdagingen worstelen. Coronamaatregelen, maar ook de doorgaande vergrijzing in het cliëntenbestand en onderbezetting in de zorg waardoor personeel op hun tenen loopt. Gelukkig ontstaan er ook kansen in deze situatie.

De overheid heeft in 2020 de subsidieregeling SET geïntroduceerd: Stimuleringsregeling E-Health Thuis. De zorg kan een beroep doen op deze subsidies, waardoor er meer ruimte is om innovatieve trajecten in de zorgsector handen en voeten te geven. Hierbij gaat het onder andere om beeldzorg. Archipel Thuis heeft deze kans aangegrepen en kwam terecht bij HKP, meer specifiek bij Alexander Stuivenwold en Ben Renkema. Tezamen met Mobiléa ging het project van start.

De aanpak van Hoffman Krul & Partners

De consultants van HKP namen de lead in het project om beeldzorg te introduceren in het nieuwe werkproces. Sabine was interne projectleider, Alexander had de rol als externe projectleider. De ervaring van Alexander en Ben bij eerdere vergelijkbare trajecten was voor Archipel Thuis een grote pré om dit project gezamenlijk op te pakken. Sabine: “HKP heeft met name in het begin van het traject veel vertrouwen gewekt, door eerdere ervaringen middels cases en presentaties te delen.” Met enkele teams werd gestart en vervolgens werd opgeschaald binnen de teams. “Als we zelf vanaf nul zouden moeten beginnen, was het heel lastig geworden” vertelt Sabine.

Inmiddels is de technologie bij meerdere teams actief en wordt verder opgeschaald tot alle zes teams gebruik maken van de Mobiléa-applicatie op smartphones en iPads. Sabine: “De technologie wordt als erg gebruiksvriendelijk beschouwd door de medewerkers en toegespitst op de technologische kennis van een gemiddelde cliënten.” Er is tevens een koppeling gemaakt met het Electronisch Cliëntendossier (ECD).

Het resultaat

Sabine: “Zorgtechnologie is geen doel op zich, maar een middel om zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten.” Ze voegt daaraan toe dat er meer draagvlak bij zowel cliënten als medewerkers ontstaat voor beeldbellen: “Door het gebruikmaken van beeldzorg op afstand, kunnen kleine handelingen vaker door cliënten zelf gedaan worden, met ondersteuning van de zorgmedewerker via de Mobiléa-applicatie. Hierdoor komt er tijd vrij voor de meer complexe zorg die wél bij de cliënt op locatie uitgevoerd dient te worden”. Bijkomend voordeel van het gebruik van deze technologie is dat zorgmedewerkers die in het verzuim zitten, vanuit thuis de beeldbelafspraken op zich kunnen nemen. Met een krapte in het personeel is dat natuurlijk een fijne uitbreiding van de capaciteit.

Ik zeg altijd, over 5 jaar lachen we hier om, omdat beeldbellen dan de normaalste zaak van de wereld is.

Sabine Veldhuijzen, Archipel Thuis

De toekomst bij Archipel Thuis

De gemiddelde leeftijd van cliënten wordt steeds hoger, dat merken ze ook bij Archipel Thuis. Volgens Sabine kan zorg “eigenlijk niet meer zoals we dat nu doen. Er moet kritischer naar de zorg worden gekeken: wanneer moet je bij de cliënt thuis zijn en wanneer kan kwalitatieve zorg op afstand worden geleverd. We gaan toe naar een hybride vorm van thuiszorg.” De ervaring bij Archipel Thuis leert dat met een efficiënte ‘beeldbelroute’ er wel een uur per dag kan worden bespaard op reistijd tussen cliënten. De hybride vorm van beeldzorg in combinatie met cliëntafspraken voor complexe handelingen is de toekomst.

Corona is zeker een aanjager geweest bij het proces om beeldzorg te implementeren binnen Archipel Thuis. “Maar,” voegt Sabine toe: “Over 5 jaar lachen we hier om, omdat beeldzorg dan de normaalste zaak van de wereld is.”.

Sabine Veldhuijzen - ArchipelThuis

Sabine Veldhuijzen - ArchipelThuis

Projectleider en beleidsmedewerker Kwaliteit
"