Woondebat: de belangrijkste outtakes voor woningcorporaties

Eind februari vond het ‘Kies voor Wonen-debat’ van Aedes en Woonbond online plaats. De opname van de livestream is nog steeds te bekijken. We zetten in deze blog de belangrijkste conclusies uit dit debat voor je op een rij.

Het woondebat is georganiseerd in het kader van de verkiezingen. Het werd een mooi en levendig debat, waarbij nog eens werd bevestigd dat de vermaledijde verhuurderheffing gaat sneuvelen. Ook kwamen deelnemers tot de conclusie dat corporaties gelukkig weer een bredere taak toebedeeld krijgen als cement van de samenleving.

Wat werd er gezegd tijdens dit debat?

We gaan toe naar één miljoen woningen extra de komende jaren. Ongeveer 30% daarvan moet sociaal, duurzaam en betaalbaar zijn, in leefbare wijken. Daar zijn de meeste politieke partijen het wel over eens. Het zal echter nog een enorme opgave worden.

Wat werd er niet gezegd tijdens dit debat?

Zoals vaker in politieke discussies werd tijdens dit debat voorbijgegaan aan de uitvoering van de plannen. Hoe krijgen corporaties dit voor elkaar? Het vraagt namelijk om een enorme verandering van werkwijze. Traditioneel een programma maken en aanbesteden voldoet niet meer. Dat levert namelijk niet de noodzakelijke oplossingen op. Samenwerking tussen markt en corporaties, samen zoeken naar kostenbesparingen en nieuwe wegen is noodzakelijk. Het vraagt veel van de medewerkers van corporaties, het vereist een andere manier van denken en werken. En dat geldt ook voor de marktpartijen.

Al met al een goed initiatief om een debat te organiseren in deze dynamische tijd rondom de woningmarkt, in combinatie met de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart.

HKP en woningcorporaties

Vanuit Hoffman Krul & Partners helpen we woningcorporaties en marktpartijen met het maken van de omslag die nodig is, zowel op dit moment, als in de onzekere toekomst. Door onze expertise in de markt van woningcorporaties kunnen we inspelen op ontwikkelingen en onze klanten daarin begeleiden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem contact op met Ron Jeukens

Is sociaal geograaf, met volkshuisvesting als specialisatie. Ron leerde de vastgoedwereld kennen als regionaal directeur bij de Rijksgebouwendienst. Daarna volgde een managementfunctie bij een woningcorporatie. Als consultant bij Hoffman Krul & Partners wil Ron woningcorporaties deelgenoot maken van zijn kennis en ervaring.

Ron Jeukens

"