Alerta

“In Twente zoeken we de samenwerking op regionaal niveau op met als doel: de zorg voor mensen met de longziekte COPD beter te organiseren. Samen met HKP hebben we een businesscase geschreven en een offerte uitgebracht aan de Twentse ZGT-ziekenhuizen. Dat heeft geresulteerd in een project van zes maanden. Alexander formeerde een projectteam. Hij zit heel strak in het proces. Alle stappen en activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt en verantwoordelijkheden vastgelegd, dat heeft geleid tot een goede structuur.” vertelt Jos Korfage, directeur bij Alerta, een ondersteuningsorganisatie voor bedrijven in de zorgsector.

"