Artikelen door Hoffman Krul & Partners

Actium

Woningcorporatie Actium is actief in Drenthe en Zuidoost-Friesland. De corporatie focust zich op betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Rob Hoogeveen, Manager Vastgoed bij Actium, verteld over de samenwerking met HKP’er Henk Timmerman, op het gebied van realisatie van woningen aan de Groene Dijk in Assen.

Groninger Huis

Groninger Huis is een woningcorporatie in het aardbevingsgebied van Noord-Groningen. Dit zorgt voor een speciale situatie wat betreft de implementatie van een nieuw ERP-systeem. In samenwerking met Hoffman Krul & Partners is een traject afgerond, waarbij het tientallen jaren oude systeem vervangen is door een modern systeem, klaar voor de toekomst.

Groninger Zorg Akkoord bijeenkomst: project Kansrijk Uithuizen

Een van de negen projecten in het Groninger Zorgakkoord waar HKP een bijdrage aan levert is het project Kansrijk Uithuizen waar drie organisaties gezamenlijk zorg gaan aanbieden met een theehuis als ontmoetingsplek voor de cliënten en buurtgenoten. Ron en Marten helpen de werkgroep facilitair om te komen tot een gezamenlijk plan voor de locatie waarbij samenwerking, innovatie, duurzaamheid en lokale betrokkenheid voorop staan.

Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk maakt al ruim 10 jaar gebruik maakte van de diensten van hun ICT business partner. Aangezien de nadruk qua ICT steeds meer op regievoering kwam te liggen was de constructie niet meer houdbaar. Tijd om opnieuw na te denken over deze constructie, volgens Roelof Schuiling, functioneel en applicatiebeheerder bij WSN. Samen met consultant Jasper Tijsma is er een selectietraject gestart voor een nieuw partner.

Hoe haal je meer uit de samenwerking met leveranciers?

Uit ervaring weten we dat het aanbesteden en inkopen van systemen, IT beheer, planmatig onderhoud en nieuwbouw niet altijd het gewenste resultaat of een prettige samenwerking opleveren. Onduidelijkheid over wat er wordt uitgevraagd, leveranciers die niet leveren wat ze hebben aangeboden en slechte nazorg zijn daar belangrijke oorzaken van. Met prestatie inkoop kan je daar echt verandering in brengen!

De Huismeesters

“Wij wilden graag ons onderhoudsproces optimaliseren”, zegt Sybrand Zijlstra, manager Vastgoed bij De Huismeesters. Daarom werd HKP ingeschakeld vanuit de afdeling Dagelijks Onderhoud. Al vroeg in het onderzoek bleek dat er organisatiebreed verbeterslagen gemaakt konden worden. “Onze in- en externe werkprocessen waren niet optimaal op elkaar afgestemd”, vertelt Sybrand. “Qua capaciteit, maar ook qua efficiënt en effectief samenwerken”.

Woonpunt

Eind 2020 werd Hoffman Krul & Partners benaderd door Woonpunt. “Ons primaire IT-systeem was aan vervanging toe. De huidige leverancier zelf adviseerde ons om met HKP te gaan praten. Alexander en Ron kennen de woningcorporatiewereld op hun duimpje en gingen aan de slag. Ondanks alle uitdagingen en de turbulente tijd waar Woonpunt in verkeerde.

Talma Urk

Tijdens de piek van de coronapandemie was het bij Talma Urk even roeien met de riemen die je hebt. Om tijdens zo’n periode ook nog eens een implementatie van een compleet nieuw systeem uit te voeren, is dat niet wat te veel hooi op de vork nemen? Het nieuwe beeldzorgsysteem zorgt echter ook voor verlichting. “Zowel voor medewerkers als voor cliënten in de wijkverpleging en dagbesteding”, zo vertellen Gerda van Oijen en Jelena Bakker van Talma Urk.

Wonen en zorg: een (on)houdbare combinatie?

De zorg in Nederland is op dit moment volstrekt onhoudbaar. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorgkosten, met name door vergrijzing en steeds duurder wordende behandelingen tot 2060 verdriedubbelen. Tegelijkertijd zou een steeds groter deel van de beroepsbevolking in de zorg moeten gaan werken om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Onderkennen we het probleem? En wat kunnen de sectoren Wonen en Zorg hier aan doen?

"