Carintreggeland

Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog voor ieder mens. De zorgaanbieder heeft ruim 9000 cliënten, van wie er zo’n 1700 wonen in één van de Carintreggeland Huizen.

De uitdaging

Carintreggeland zoekt voortdurend naar (technische) mogelijkheden om de zorg beter te laten aansluiten op de wensen van cliënten. Ook wil deze VVT-organisatie voorbereid zijn op de toekomst: enerzijds vergrijst de Nederlandse bevolking, anderzijds zullen er minder beschikbare handen zijn om het werk te doen.

“Enkele jaren geleden zag ik de kansen voor beeldzorg binnen de ambulante zorg,” vertelt Diane Noordink, Manager Zorg bij Carintreggeland. Ze is een voorstander van blended care: een combinatie van huisbezoeken en begeleiding via een beeldbelverbinding.

Noordink is enthousiast over de vele mogelijkheden. Zo geeft blended care de cliënt meer zelfstandigheid, omdat deze minder vaak thuis hoeft te blijven voor de thuisbegeleiders. Of denk aan de vele cliënten met een migratieachtergrond; die verblijven in de vakantie vaak in hun thuisland. “Via beeldzorg kun je ook met Irak bellen,” vertelt Noordink. Een andere optie is het tolken via beeldbellen. “Onze medewerker hoeft niet meer mee te gaan naar de huisarts, maar kan inbellen.”

Redenen voor Noordink om binnen de organisatie een pilot voor te stellen. De Raad van Bestuur was enthousiast. Om haar te helpen dit project tot een goed einde te brengen schakelde de manager Alexander Stuivenwold van Hoffman Krul & Partners in.

De aanpak van Hoffman Krul & Partners

Samen met Stuivenwold zette Noordink een visie neer: waar wilden ze naartoe met beeldzorg en welke acties zouden tot werkbare processen leiden? Samen kwamen ze tot de conclusie dat beeldbellen een integraal onderdeel van het zorgproces moest worden.

Vervolgens zette Stuivenwold in nauwe samenspraak met zijn opdrachtgever de structuur neer. Noordink: “Hij ging mensen benaderen, zette een projectgroep op en nam de lead in de dagelijkse gang van zaken.”

Hoe zag dit traject er concreet uit? Eerst werd de beeldzorgapplicatie van Mobiléa geselecteerd en binnen de ICT-organisatie ingebed. Daarvoor ontwikkelde Stuivenwold een steunstructuur met de stakeholders in het proces.

Tijdens een periode van 6 maanden werden voor een kleine selectie cliënten en zorgmedewerkers face-to-face-afspraken afgewisseld met beeldzorgcontact. Cliënten en zorgmedewerkers werden periodiek gevraagd naar hun ervaringen.

De uitrol

De bevindingen van de pilot waren positief. Zowel cliënten als medewerkers waren blij met het extra kanaal om mee te communiceren. Aanvankelijk was het plan om beeldzorg vanaf 2020 als reguliere zorgactiviteit aan te bieden als onderdeel van de e-healthtoepassingen van Carintreggeland. Stap-voor-stap zou blended care worden uitgerold, waarbij teams zouden leren van de ervaringen van hun voorgangers. Maar toen sloeg het coronavirus toe…

“We mochten niet meer op huisbezoek bij cliënten, zodat we beeldbellen pats-boem moesten uitrollen. We hebben in een Big Bang alle teams uitgerold.”

Het oefenen tijdens de pilot bleek nu goed van pas te komen. “Bijvoorbeeld hoe de steunstructuur en de aansturing eruit moesten zien en hoe we beeldbellen in onze processen wilden implementeren.”

Het resultaat (1)

In een paar weken tijd is verschrikkelijk hard gewerkt om een structuur neer te zetten voor beeldbellen, door de medewerkers van Carintreggeland én door de consultant van Hoffman Krul & Partners. Het moest namelijk geen tijdelijke oplossing worden, maar beeldzorg moest worden geborgd binnen de organisatie. De resultaten in hoofdpunten:

  • Verantwoordelijkheden zijn belegd, samen met een overleg- en communicatiestructuur. Bovendien ondersteunt een beeldzorgcoach de teams, onder meer op het gebied van gesprekstechnieken.
  • Ieder team heeft nu een consulent die beeldbellen in het vizier houdt; deze persoon krijgt iedere week een overzicht van hoeveel er gebeld is en door wie, op medewerkers- en cliëntenniveau. “Alexander heeft een heel mooi monitoringsysteem helpen inrichten,” aldus Noordink.
  • De informatievoorziening is op orde. Zo is er nu een digitale omgeving met een aparte groep over beeldbellen, met praktische adviezen en veel gestelde vragen. Voor IT-gerelateerde uitdagingen is een helpdeskfunctie ingericht.
  • Er zijn interne trainingen ontwikkeld die medewerkers helpen beter met de Mobiléa-app om te gaan en daarnaast training hoe je beeldzorg goed kunt uitvoeren.

“Alles is ingericht om ervoor te zorgen dat blended care geen eendagsvlieg wordt, maar dat het geborgd blijft in onze structuur en dienstverlening.”

Het resultaat (2)

Zowel cliënten als medewerkers ervaren een toegevoegde waarde. Beeldzorg geeft beide groepen structuur en ondersteunt ze op diverse vlakken.

Sommige cliënten blijken deze vorm van contact zelfs prettiger te vinden dan fysiek bezoek. “De klant krijgt meer zelfregie,” licht Noordink toe. “Er is minder inbreuk op hun privacy en hij hoeft minder vaak thuis te blijven om de thuisbegeleider te ontvangen. Kortom, de cliënt wordt zelfstandiger en is daar trots op.”

Ook worden gesprekken met beeldzorg veel meer to-the-point gevoerd. Een zorgmoment is hierdoor korter. Dat scheelt tijd. Een groot voordeel is bovendien dat er minder reisafstanden worden afgelegd. Dat is goed voor het milieu en bespaart bovendien kosten.

Diane Noordinks conclusie: “Alexander Stuivenwold heeft me goed ontzorgd tijdens dit project. Hij heeft een protocol van oplevering afgeleverd en nu gaan wij zelfstandig verder. Overigens denk ik dat het nog erg lang kan duren voordat alle mogelijkheden van beeldzorg zijn uitgeput.”

Diane Noordink - Carintreggeland

Manager Zorg
"