Nieuws

Woonpunt

Eind 2020 werd Hoffman Krul & Partners benaderd door Woonpunt. “Ons primaire IT-systeem was aan vervanging toe. De huidige leverancier zelf adviseerde ons om met HKP te gaan praten. Alexander en Ron kennen de woningcorporatiewereld op hun duimpje en gingen aan de slag. Ondanks alle uitdagingen en de turbulente tijd waar Woonpunt in verkeerde.

Denken vanuit huurders: een andere kijk op woonruimteverdeling

Je lost er de huidige woningnood niet mee op, maar voor woningzoekenden wordt het wel makkelijker en geeft het minder frustraties: Een regionaal of landelijk woonruimteverdeelsysteem. Ron legt uit welke ontwikkelingen er zijn, wat het beste plan is voor woningcorporaties en waar HKP op dit vlak mee bezig is.

Talma Urk

Tijdens de piek van de coronapandemie was het bij Talma Urk even roeien met de riemen die je hebt. Om tijdens zo’n periode ook nog eens een implementatie van een compleet nieuw systeem uit te voeren, is dat niet wat te veel hooi op de vork nemen? Het nieuwe beeldzorgsysteem zorgt echter ook voor verlichting. “Zowel voor medewerkers als voor cliënten in de wijkverpleging en dagbesteding”, zo vertellen Gerda van Oijen en Jelena Bakker van Talma Urk.

Wonen en zorg: een (on)houdbare combinatie?

De zorg in Nederland is op dit moment volstrekt onhoudbaar. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorgkosten, met name door vergrijzing en steeds duurder wordende behandelingen tot 2060 verdriedubbelen. Tegelijkertijd zou een steeds groter deel van de beroepsbevolking in de zorg moeten gaan werken om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Onderkennen we het probleem? En wat kunnen de sectoren Wonen en Zorg hier aan doen?

HKP helpt je op weg naar .. een effectieve testorganisatie

Of het nu gaat om grote of kleine wijzigingen, testen blijft van belang. Niemand zit te wachten op fouten of verstoringen in de productieomgeving. Bovendien is het prettig om bij te zijn met de laatste versies van de software om op die wijze de primaire en ondersteunende processen optimaal te ondersteunen. HKP biedt hier de ‘Jump-start testen’ voor aan.

HKP helpt je op weg naar .. verduurzaming

Woningcorporaties hebben als opdrachtgever een belangrijke rol in de transitie naar verduurzaming van de bouwsector. Hoe kan je samen met marktpartijen werken aan duurzame en betaalbare oplossingen? Wat voor afspraken maak je hierover met de markt? Welke vraag ga je als opdrachtgever aan de markt stellen? Kunnen er meer grondstoffen hergebruikt worden of bestaande bebouwing anders ingedeeld of verduurzaamd worden?

HKP helpt je op weg naar .. change management

De omgeving verandert, en de organisatie is daar nog niet klaar voor. We werken nog te veel vanuit oude patronen en overtuigingen. Zo gaan we onze doelen niet halen. We moeten anders werken, veranderen. HKP helpt je op weg naar een succesvolle verandering zodat je je doelen haalt, je klanten tevreden zijn en je aan je maatschappelijke plicht kunt voldoen.

HKP helpt je op weg naar .. een succesvolle implementatie

Er wordt mij vaak gevraagd hoe het anders moet om een implementatie wél succesvol te maken. De organisaties die ik de afgelopen jaren heb mogen ondersteunen bij succesvolle implementatietrajecten hadden allemaal één ding gemeen: ze begonnen met het formuleren van twee belangrijke vragen en lieten de eindgebruikers hier vanaf het begin in meedenken.

HKP helpt je op weg naar .. een succesvolle prestatie-inkoop

“Heerlijk dat ze met ons meedenken!” riep de manager bedrijfsvoering. De vorige inkooptrajecten voor een nieuw systeem had hij nog eindeloze excelsheets met kruisjes doorgeworsteld waarbij de verschillen minimaal waren. Wat waren ze nu echt opgeschoten met het nieuwe systeem? Is het een bijdrage aan de organisatiedoelen? Consultant Ben Renkema legt de toegevoegde waarde van HKP uit binnen de prestatie-inkoop processen.

Terugkijken: Webinar ‘Beter Wonen door Beter Testen’

Afgelopen 3 juni werd de kersverse samenwerking tussen Testersuite en Hoffman Krul & Partners beklonken door de eerste gezamenlijke webinar. In de verwachting dat er nog vele mogen volgen, werd deze eerste webinar afgetrapt door Jasper Tijsma (HKP) en Frank Paymans (Testersuite). In deze blog vatten we kort samen wat tijdens deze webinar is besproken. Kon je er helaas niet bij zijn? Bij deze blog kan je de besloten link opvragen van de webinar.

Presentaties CorporatiePlein 2020

24 september waren wij actief op het online corporatieplein.

"