Nieuws

HKP gaat partnership aan met TesterSuite

Woningcorporaties verlenen steeds meer online diensten. Hierdoor groeit het applicatie-landschap en daarmee de behoefte aan professioneel testen van software binnen de woningcorporatie-sector. De vraag van woningcorporaties naar expertise op het gebied van testproces-verbetering neemt flink toe. Reden voor Hoffman Krul & Partners (HKP) en Testersuite om de handen in één te slaan in een nieuw partnership.

Roel-Jan Kuipers (Wierden en Borgen) en de samenwerking met HKP

De keuze voor een nieuw ERP-systeem is één van de grootste ICT-beslissingen die een corporatie maakt. Hoe zorg je ervoor dat het nieuwe systeem zo goed mogelijk bij je ambities past? En hoe houd je jezelf én de leverancier scherp om ook na de implementatie de doelstellingen te blijven behalen? Roel-Jan Kuipers, Adviseur ICT bij onze klant Wierden en Borgen vertelt erover: “We willen maximaal gebruikmaken van de expertise van de leverancier door te vertellen wát we willen bereiken, maar niet het hoe.”

Digitalisering in de zorg: intensivering is noodzakelijk

Momenteel worden in de zorg slagen gemaakt om processen te digitaliseren. De COVID-19 situatie in Nederland is mede oorzaak van het versnellende tempo waarin dit plaatsvindt. Wij zien dat je met de inzet van slimme oplossingen in de zorg onder andere sociale contacten van cliënten en patiënten kunt bevorderen, ze langer zelfstandig laten wonen en de kwaliteit van de zorg, tegen lagere kosten, kunt verbeteren.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het van groot belang om de ingeslagen weg rondom digitalisering in de zorg te continueren. Ook in de volgende kabinetsperiode. In een reactie op de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van het kabinet, doen zij enkele conclusies en aanbevelingen, waarvan wij een paar willen uitlichten.

Beeldzorg: meer dan beeldbellen alleen

Beeldbellen maakt in deze coronacrisis een geweldige opmars door in de zorg. Daarbij worden op dit moment verschillende applicaties in deze sector ingezet. In dit artikel leggen we uit dat de mogelijkheden van beeldbelapplicaties sterk verschillen en dat ondanks deze crisis bij de keuze gezocht moet worden naar een toekomstvaste oplossing.

Presentaties corporatieplein online 2020

Hoffman Krul & Partners op het corporatieplein online.

Corporatieplein online 2020

Hoffman Krul & Partners op het corporatieplein online.

ERP-pakketselectie: de methode van Hoffman Krul & Partners

Al jaren begeleiden wij woningcorporaties bij pakketselecties. Op die manier leggen we samen met onze klanten de basis voor een succesvolle implementatie. Dit is het geheim van onze methode.

Wierden en Borgen

“Ron Jeukens van HKP heeft er een belangrijke rol in gespeeld om de organisatie overeind te houden. Het was heel prettig om met hem te schakelen. Hij is duidelijk, zegt waar het op staat en heeft geen dubbele agenda. Een heel integere man, ik zou hem zeker aanbevelen. HKP doet hun werk heel inhoudsgedreven. Resultaatgericht, maar de mensen worden ook goed meegenomen in het proces” aldus Alma Burema, bestuurssecretaris bij woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum.

Een eerste indruk

Consultant Daan van der Vlist is de nieuwe aanwinst van Hoffman Krul & Partners (HKP). Daan heeft ruim tien jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement en was betrokken bij tal van procesveranderingen binnen zorgorganisaties en woningcorporaties. In dit artikel beschrijft Daan zijn eerste weken bij HKP.

Carintreggeland

“Alexander Stuivenwold van HKP heeft me goed ontzorgd tijdens dit project. Hij heeft een protocol van oplevering afgeleverd en nu gaan wij zelfstandig verder. Het zal nog lang duren voordat alle mogelijkheden van beeldzorg zijn uitgeput. Alles is ingericht om ervoor te zorgen dat blended care geen eendagsvlieg wordt, maar dat het geborgd blijft in onze structuur. Verantwoordelijkheden zijn nu intern goed belegd en we hebben een mooi monitoringsysteem, wat door HKP is ingericht.” aldus Diane Noordink, Manager Zorg bij zorgorganisatie Carintreggeland in de regio Twente.

"